สุสานหอย
  สุสานหอย บริเวณชายทะเลบ้านแหลมโพธิ์ ใน ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยจะมีซากดึกดำบรรพ์ของหอยน้ำจืดชนิดต่างๆ อยู่ในบริเวณนี้ ส่วนใหญ่เป็นหอยขม มีขนาดยาวประมาณ 2 เซนติเมตร ซึ่งซากหอยนี้ก็ได้ทับถมกัน จนจับตัวกันกลายเป็นหินแข็งทับอยู่บนชั้นหินลิกไนท์ และหินดินดานนั่นเอง