หมู่เกาะห้อง
หมู่เกาะห้อง หรือ หมู่เกาะเหลาบิเละ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี จังหวัดกระบี่ หมู่เกาะประกอบด้วยเกาะเล็กเกาะน้อย ได้แก่ เกาะเหลาหรือเกาะซากา เกาะเหลาเหรียม เกาะปากกะ เกาะเหลาลาดิง โดยมีเกาะห้องเป็นเกาะทางตอนใต้ที่ใหญ่ที่สุด มีฤดูกาลท่องเที่ยวในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน เป็นช่วงปลอดมรสุม