ชุมชนท่องเที่ยวบ้านทุ่งหยีเพ็ง

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านทุ่งหยีเพ็ง

บ้านทุ่งหยีเพ็ง ชุมชนเล็กๆที่เงียบสงบ ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลด้านทิศตะวันออกของเกาะลันตาใหญ่ จังหวัดกระบี่ มีอาณาเขตประมาณ 3,500 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าชายเลน ประมาณ 1,950 ไร่ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออก ทิศตะวันตกเป็นแนวทิวเขา เป็นชุมชนที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติทั้งป่าเขาและป่าโกงกางในทะเล  ตลอดจนแม่น้ำลำคลองไปสู่ท้องทะเลกว้างที่เรียกว่าอ่าวลันตาที่มีหมู่เกาะน้อยใหญ่ ทอดตัวโดดเด่นอยู่เรียงรายเหนือผืนน้ำ.. เรื่องราวของธรรมชาติที่ทุ่งหยีเพ็ง ถูกรังสรรค์เชื่อมโยงผ่านการท่องเที่ยวชุมชนได้อย่างกลมกลืนลงตัว ตลอด 19 ปีที่ผ่านมาชุมชนทุ่งหยีเพ็งได้นำเสนอภาพของการท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ และการสัมผัสประสบการณ์จากชุมชนในมิติต่างๆจนวันนี้ชุมชนท่องเที่ยวทุ่งหยีเพ็งเปรียบเสมือนแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ภายใต้การดื่มด่ำกับบรรยากาศของธรรมชาติ ที่มีทั้งสายน้ำ ผืนป่า แสงและเสียงยามเช้า ยามบ่าย ยามเย็น หรือแม้กระทั่งยามค่ำคืนที่มีแสงจันทร์เจิดจ้า เย็นละมุนยามขึ้น 15 ค่ำ… “การท่องเที่ยวที่นี่” จึงถูกออกแบบไว้เพื่อผู้คนที่ต้องการพักผ่อน และให้ธรรมชาติช่วยทำให้จิตใจได้ผ่อนคลาย ผสมผสานกับการได้เสาะแสวงหาประสบการณ์ชีวิตใหม่ๆจากการสัมผัสชุมชนในมิติต่างๆ….ขอต้อนรับทุกท่านสู่ทุ่งหยีเพ็งครับ..